آموزشگاه در تعطیلات رسمی (بجز جمعه ها) باز می‌باشد و کلاسها برگزار می‌شوند.

زبان‌آموزان عزیز

تا پایان سال ۱۴۰۲، آموزشگاه در تمامی روزهای تعطیلی رسمی (بجز جمعه ها)  باز می‌باشد و کلاسهای شما برگزار می‌شوند.

ورود به پنل