تعطیلی آموزشگاه در روز چهارشنبه ۲ خرداد

طبق استعلام از اداره آموزش و پرورش، کلیه کلاسهادر هر دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز چهارشنبه ۲ خرداد، تعطیل است.

ورود به پنل