مجاز شدن غیبت کلاس‌های ۷/۱۵ روز ۲۲ اسفند

زبان آموزان گرامی, کلیه‌ی کلاس‌ها برای امروز تشکیل می‌شوند.

غیبت زبان آموزان تایم ۷:۱۵ موجه تلقی خواهد شد

ورود به پنل