خوشنویسی

آموزش تخصصی خوشنویسی پیوسته انگلیسی

این دوره‌ها شامل ۱۰ جلسه بوده و مختص زبان‌آموزان ‌می‌باشد.
مدرس این دوره خانم سمیرا فضائلی از مدرسین زبان آموزشگاه هستند.
ورود به پنل