مینا احمدی

Mina Ahmadi


تحصیلات

مهندسی آی تی


سوابق شغلی

تدریس زبان از سال ۱۳۹۳ در آموزشگاه نوین و ایران


علایق

مطالعه،طبیعت گردی ،دوچرخه سواری و زومبا


Academic background

IT engineering

Professional background

Teaching English since:2014 in Novin institute and Iran Institute 

Interests

Reading, cycling, Zumba, ecotourism

ورود به پنل