محمد ابراهیمی

Mohammad Ebrahimi


سابقه تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

سابقه تدریس

آموزشگاه زبان نوین

مترجم تخصصی گروه صنعتی  شایان برق

نمره ۶.۵ آیلتس آکادمیک

ورود به پنل