دپارتمان اسپانیایی

دوره های بزرگسال زبان اسپانیایی (Los adultos):

متقاضیانی که حداقل ۱۷ ساله هستند می توانند در این دوره ها شرکت کنند. این دوره ها شامل ۱۶ ترم عمومی ۱۵ جلسه ای است که هر جلسه ۲ ساعت به طول خواهد انجامید و از متد آموزشی تحت عنوان nuevo prisma استفاده میشود.
بخش نخست شامل سرفصل های اصلی کتاب میشود و بخش بعدی با توجه به صلاح دید مدرس صرف مرور، تمرین، بررسی فرهنگ و زبان اسپانیایی، استفاده از منابع کمک آموزشی میشود.
سطوح تسلط به زبان اسپانیایی طبق چارچوب مرجع مشترک زبان های اتحادیه اروپا تنظیم گر‌دیده است. بنابراین، شامل سه سطح مبتدیA1,A2، میانیB1,B2، ( معادل آیلتس ۵،۵ تا ۶،۵) و پیشرفتهC1,C2( آیلتس ۷،۵ تا ۹٫۰) میشود.
زبان اموزان محترم پس از پایان هر سطح میتوانند در ازمون بین المللی زبان اسپانیایی که تحت عنوان دیپلم زبان اسپانیایی DELE میباشد شرکت کنند. لازم به ذکر است این مدرک از سوی موسسه سروانتِس اسپانیا صادر میگردد رسالت این دوره های آموزشی مبتنی بر تقویت چهار مهارت گفتاری، نوشتاری، خوانداری، و شنیداری میباشد که در ازمون های مربوطه مورد سنجش قرار میگیرند..

ورود به پنل