آزمون جامع

آزمون جامع در دو سطح بین المللی a2 b1 برگزار میشود.

آزمون a2 بر دو مهارت شنیداری و گفتاری متمرگز است داخل پرانتز اسپیکینگ لیسینگ و آزمون b1 که با ساختار شبه آیلتس برگزار میشود بر مهارت های شنیداری گفتاری نوشتاری خواندن متمرکز است.

این آزمون ها برای تایید سطوح زبان آموزان فارغ از نظرات شخصی مدرسین و نظارت اداره آموزش بر سطح علمی زبان آموزان خواهد بود.

سوالات و تصحیح امتحانات مستقیما توسط مدیریت آموزشگاه انجام میشود
ورود به پنل