دوره های بزرگ‌سال

متقاضیانی که حداقل ۱۷ ساله هستند می توانند در این دوره ها شرکت کنند. این دوره ها شامل ۲۲ ترم ۱۶ جلسه ای است که هر جلسه ۲ ساعت به طول خواهد انجامید. هر جلسه به دو بخش تقسیم میشود: مدت زمان بخش نخست نود دقیقه است که در طی آن مدرس اصلی (main teacher) به تدریس سرفصل مصوب آموزشگاه (که در تصویر قابل مشاهده است) می پردازد. در ۳۰ دقیقه پایانی مدرسیار (assistant) از طریق مباحث آزاد، بازی ها و روش های مشابه سعی خواهد کرد بر تقویت مهارت گفتاری تمرکز کند.

دوره های بزرگسال را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

بخش نخست (از سطح F تا پایان E2)

در این بخش تمرکز بر تربیت زبان آموزانی است که به آسانی درباره زندگی خود گفتگو کنند و اطلاعات مشابه را نیز به آسانی دریافت کرده و متوجه شوند. در این دوره تمرکز بر مهارتهای شنیداری و گفتاری و زیر مهارت های تلفظ، واژگان و دستور زبان های مقدماتی خواهد بود. در پایان سطح E2 تمامی زبان آموزان موظف به شرکت در یک آزمون جامع آموزشگاهی خواهند بود که در صورت قبولی به سطح بعد پذیرش خواهند شد.

بخش میانی (از سطح PI1 تا PI8 )

در این سطح هدف اصلی تکمیل دانش دستوری و واژگان و ارتقای مهارت های گفتاری و شنیداری تا B1 (معادل تقریبی ۵.۵ آیلتس) است. در پایان سطح PI8 زبان آموزان موظف به شرکت در یک آزمون جامع آموزشگاهی خواهند بود که در صورت قبولی به سطح بعد پذیرش خواهند شد.

بخش پایانی (از سطح I1 تا I6 )

یا توجه به تمرکز عموم آموزشگاه های زبان بر مهارتهای کلیدی گفتاری و شنیداری دو مهارت خواندن و نوشتن به نسبت مهجور مانده اند. به همین دلیل آموزشگاه نوین در نظر دارد با تاکید بر این دو مهارت در دوره پایانی فارغ‌التحصیلان خود را در هر چهار مهارت اصلی توانا سازد.

در نهایت لازم به یادآوری است که دو سطح A2 و B1 سطوح مروری آموزشگاه می باشند که بدون سرفصل تعیین شده اند. اهدف ین دو سطح که دقیقا بعد از دو امتحان جامع آموزشگاه قرار دارند توانمندسازی زبان آموزان در مهارتهایی است که نتیجه آنها احتمالا در آزمون جامع رضایت بخش نبوده است.

بر این اساس به فارغ‌التحصیلان آموزشگاه مدرک B2 آموزشگاهی اعطا خواهد شد.
ورود به پنل