دپارتمان فرانسه

دوره های بزرگسال زبان فرانسه (les adultes):

متقاضیانی که حداقل ۱۷ ساله هستند می توانند در این دوره ها شرکت کنند. این دوره ها شامل ۱۲ ترم عمومی ۱۵ جلسه ای است که هر جلسه ۲ ساعت به طول خواهد انجامید و از جدیدترین متد های اموزشی تحت عنوان défi استفاده میشود.
بخش نخست شامل سرفصل های اصلی کتاب میشود و بخش بعدی با توجه به صلاح دید مدرس صرف مرور، تمرین، بررسی فرهنگ و زبان فرانسه، استفاده از منابع کمک آموزشی میشود.
سطوح تسلط به زبان فرانسه طبق چارچوب مرجع مشترک زبان های اتحادیه اروپا تنظیم گر‌دیده است. بنابراین، شامل سه سطح مبتدیA1,A2، میانیB1,B2، ( معادل آیلتس ۵،۵ تا ۶،۵) و پیشرفتهC1,C2( آیلتس ۷،۵ تا ۹٫۰) میشود.
زبان اموزان محترم پس از پایان هر سطح میتوانند در ازمون بین المللی زبان فرانسه که تحت عنوان دیپلم زبان فرانسه DELF (TP) میباشد شرکت کنند. لازم به ذکر است این مدرک از سوی وزارت اموزش و پرورش کشور فرانسه صادر میگردد.
رسالت این دوره های آموزشی مبتنی بر تقویت چهار مهارت گفتاری، نوشتاری، خوانداری، و شنیداری میباشد که در ازمون های مربوطه مورد سنجش قرار میگیرند.


دوره های خردسال و نوجوان (ado):

متقاضیانی که حداقل ۷ و حداکثر ۱۶ ساله هستند می توانند در این دوره ها شرکت کنند. این دوره ها شامل ۱۲ ترم عمومی ۱۵ جلسه ای است که هر جلسه ۲ ساعت به طول خواهد انجامید و از جدیدترین متد های اموزشی تحت عنوان le zoom برای خردسالان و À plus برای نوجوانان استفاده میشود.
بخش نخست شامل سرفصل های اصلی کتاب میشود و بخش بعدی شامل یادگیری و مرور مطالب اموزشی در غالب بازی و سرگرمی می باشد.
سطوح تسلط به زبان فرانسه طبق چارچوب مرجع مشترک زبان های اتحادیه اروپا تنظیم گر‌دیده است. بنابراین، شامل سطح مبتدیA1,A2، میانیB1,B2، ( معادل آیلتس ۵،۵ تا ۶،۵) میشود. لازم به ذکر است سطوح پیشرفته در دوره ی بزرگسال ادامه پیدا خواهد کرد.
زبان اموزان محترم پس از پایان هر سطح میتوانند در ازمون بین المللی زبان فرانسه که تحت عنوان دیپلم زبان فرانسه DELF PRIM و DELF JUNIOR شرکت کنند. لازم به ذکر است این مدرک از سوی وزارت اموزش و پرورش کشور فرانسه صادر میگردد.
رسالت این دوره های آموزشی مبتنی بر تقویت چهار مهارت گفتاری، نوشتاری، خوانداری، و شنیداری میباشد که در آزمون های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

ورود به پنل