الناز اله دادی

Elnaz Allahdadi


تحصیلات

دیپلم

دارای مدرک T.T.C از آموزشگاه زبانهای خارجی نوین

ورود به پنل