مهسا زندی

Mahsa Zandi


تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ورود به پنل